Καλωσήρθατε στο e-Billing της DHL Express

Αυτή η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να δείτε τα τιμολόγια σας στη DHL Express online, να τα κατεβάσετε(download) σε ηλεκτρονική μορφή και στη συνέχεια να τα εισάγετε εύκολα, στη δική σας λογιστική εφαρμογή.

Αυτή η ασφαλής τοποθεσία, η οποία προστατεύεται από τις τελευταίες τεχνικές PKI (Public Key Infrastructure) που επιτρέπουν τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών, σας δίνει άμεση πρόσβαση στα τελευταία τιμολόγια που λαμβάνετε από τη DHL Express.

Ο λογαριασμός σας προστατεύεται από κωδικό εισόδου και η ταυτότητά σας θα επαληθευτεί πριν ο λογαριασμός σας δημιουργηθεί δίνοντας σας επιπρόσθετη εγγύηση για την ασφάλεια του συστήματος.

Για βοήθεια παρακαλώ καλέστε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στον αριθμό που εμφανίζεται στην επιλογή 'επικοινωνία'.